NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO GAIRĖS ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SIGUTĖ“ KARANTINO LAIKOTARPIU

DĖMESIO! Nuo š. m. kovo 30 d. vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Toks ugdymo organizavimo būdas – iššūkis visai lopšelio-darželio bendruomenei: ir tėvams, ir pedagogams, todėl tikimės geranoriškumo ir supratingumo bendradarbiaujant.

Esminis bendravimas išlieka žinutėmis elektroninėje sistemoje „Mūsų darželis“, el. paštu, telefonu. Elektroninis dienynas – pagrindinė priemonė, kurioje fiksuojamas ugdytinio dalyvavimas ugdymo procese, pasiekimų vertinimas, apsikeitimas informacija ir naudojamasi visomis dienyne numatytomis funkcijomis.

Suderinus su ugdytinių tėveliais, pagal poreikį, bus naudojamos nemokamos virtualaus bendravimo programos (pasirinktinai):Viber, Skype, Messenger, Zoom, kurias tėvai galėtų įsidiegti savo IKT priemonėse.

Ugdymo procesas bus organizuojamas pagal darbui nuotoliniu būdu parengtą planą, kuriame bus pateiktos užduotys, atitinkančios vaiko amžių, pagal savaitės temą visoms kompetencijoms (komunikavimo, pažinimo, meninio ugdymo, socialinei ir sveikatos) ugdyti. Užduotis vaikai savarankiškai ar kartu su tėvais gali atlikti pasirinktinai jiems patogiu laiku. Kilus neaiškumams dėl užduočių atlikimo, pedagogai tėvams teiks konsultacijas kiekvieną darbo dieną nuo 10.00 val. iki 12.00 val. (jeigu konsultacijų laikas nepatogus, derinti su grupės pedagogu ar pagalbos specialistais atskirai).

Viešai skelbiama informacija bus patalpinta lopšelio-darželio tinklapyje www.sigute.mir.lt.

Švietimo pagalbos specialistai(logopedas, socialinis pedagogas) ir meninio ugdymo mokytojas taip pat dirbs nuotoliniu būdu.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į grupių auklėtojus, švietimo pagalbos specialistus, direktoriaus pavaduotoją ugdymui (kont.tel.8 673 844 34,el.p. ingasigute@gmail.com),
direktorių (tel.8 645 922 77,el.p. rejonata@gmail.com).

Suprantame, kad tėvams sunku dirbti ir organizuoti vaikų priežiūrą bei aktyviai dalyvauti jų ugdyme.

Tikimės tikslingo bendradarbiavimo. Nepamirškime pagarbos vieni kitiems, tolerancijos iškilusias problemas spręsti ramiai ir susitelkus.

Saugokimės patys, saugokime kitus.

Pagarbiai,
Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ingrida Povilaitienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Renata Jonaitienė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS