Komisijos, darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis  vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

komisijos pirmininkė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos pirmininko pavaduotoja – Justina Tušienė, logopedė;

komisijos sekretorė – Sigita Sankauskienė, auklėtoja;

narės: 

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Reda Ginelevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Asta Mičelienė, auklėtoja;

Janina Šulskienė, auklėtoja;

Lina Jurgaitė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nariai:

Reda Ginelevičienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ Pedagogų tarybos atstovė (ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija);

Gintarė Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguotas asmuo;

Saulius Matuzevičius, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ tarybos tėvų atstovas;

Janina Šulskienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ Pedagogų tarybos atstovė (ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija).

 

Paramos priėmimo ir skirstymo komisija

Komisijos pirmininkė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos sekretorė – Rasma Lauciuvienė, raštinės administratorė;

narės:

Laura Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Justina Tušienė, logopedė.

 

Fizinio aktyvumo skatinimo lopšelyje-darželyje ,,Sigutė“ darbo grupė

(sudaryta direktoriaus 2022-10-06 įsakymu Nr. V-93)

Narės:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Povilaitienė;

Meninio ugdymo mokytoja Nida Jašinskienė;

Socialinė pedagogė Milda Didaronkienė;

Auklėtoja Asta Liaudanskienė

Auklėtoja Sigita Sankauskienė;

Auklėtoja Giedrė Gedžiuvienė.

Informacija atnaujinta — 2022 m. lapkričio 18 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS