Komisijos, darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis  vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Ramūnė Kriskuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

Ligita Petkuvienė – logopedė / priešmokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Giedrė Gedžiuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos sekretorė);

Milda Didaronkienė – socialinė pedagogė (narė);

Lina Jurgaitė – visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (narė);

Jovita Mančienė – socialinė pedagogė (narė);

Jurgita Pranckevičiūtė-Balčiūnienė – logopedė / specialioji pedagogė (narė);

Justina Tušienė – logopedė (narė);

Asta Želionienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė (narė). 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Ramūnė Kriskuvienė – lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

Reda Ginelevičienė – lopšelio-darželio „Sigutė“ mokytojų tarybos atstovė (ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija);

Gintarė Juškienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, savininko deleguotas asmuo;

Justina Skikienė – lopšelio-darželio „Sigutė“ tarybos atstovė;

Asta Želionienė – lopšelio-darželio „Sigutė“ mokytojų tarybos atstovė (priešmokyklinio ugdymo mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija).

 

Paramos priėmimo ir skirstymo komisija

Paramos priėmimo ir skirstymo komisijos sudėtis:

Laura Simaškienė – ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė (komisijos pirmininkė);

Janina Šulskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos sekretorė);

Adelė Daubarienė – mokytojo padėjėja (narė);

Gitana Patkauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (narė).

Informacija atnaujinta — 2024 m. vasario 12 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS