Komisijos, darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis  vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

komisijos pirmininkė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos pirmininko pavaduotoja – Justina Tušienė, logopedė;

komisijos sekretorė – Sigita Sankauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

narės: 

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Reda Ginelevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Asta Mičelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Janina Šulskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nariai:

Reda Ginelevičienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ Pedagogų tarybos atstovė (ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija);

Gintarė Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguotas asmuo;

Saulius Matuzevičius, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ tarybos tėvų atstovas;

Janina Šulskienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ Pedagogų tarybos atstovė (ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija).

 

Paramos priėmimo ir skirstymo komisija

Komisijos pirmininkė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos sekretorė – Rasma Lauciuvienė, raštinės administratorė;

narės:

Laura Simaškienė, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė;

Justina Tušienė, logopedė.

 

Fizinio aktyvumo skatinimo lopšelyje-darželyje ,,Sigutė“ darbo grupė

(sudaryta direktoriaus 2022-10-06 įsakymu Nr. V-93)

Narės:

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Giedrė Gedžiuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nida Jašinskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Asta Liaudanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sigita Sankauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Informacija atnaujinta — 2023 m. vasario 6 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS