Teikiama pagalba

Vaiko gerovės komisija

Organizuoja ir koordinuoja:

  • švietimo pagalbos teikimą;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
  • atlieka vaiko specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą;
  • saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą;
  • prevencinį darbą;
  • atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

komisijos pirmininkė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos pirmininko pavaduotoja – Justina Tušienė, logopedė;

komisijos sekretorė – Sigita Sankauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

narės: 

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Reda Ginelevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Asta Mičelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Janina Šulskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Jurgaitė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Logopedas

Dirba su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos bei raidos sutrikimų, konsultuoja tėvus ir pedagogus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

  • logopedas tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį;
  • organizuoja kalbos ugdymo pratybas;
  • teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo.

 

Socialinis pedagogas

Teikia pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei vaikams, kurie stokoja bendravimo įgūdžių, netinkamai elgiasi su vaikais ir suaugusiais, sunkiai adaptuojasi kolektyve. Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.

Informacija atnaujinta — 2023 m. birželio 1 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS