Darbuotojai

Informacija apie darbuotojus, atliekamas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus pareigybei, darbovietės adresas, telefonas, elektroninis paštas

Eil. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Atliekamos funkcijos Specialieji reikalavimai Darbovietės adresas, telefonas, el. paštas
1.

Direktorė

Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

(vaiko priežiūros atostogose)

 

įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas aukštasis koleginis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt;

 

2. L. e. p. direktorė Eugenija Vaičaitytė įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas aukštasis koleginis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt;

 

+370 683 77 662, vaicaityte.eugenija@gmail.com

 

3. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Ramūnė Kriskuvienė ugdymo programų vykdymas ir metodinės veiklos organizavimas aukštasis universitetinis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt;

 

4. Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė Laura Simaškienė ūkinės veiklos organizavimas aukštasis universitetinis išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt;

 

5. Raštinės vedėja Giedrė Butkienė dokumentų valdymas aukštasis universitetinis išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
6. Administratorė Rasma Lauciuvienė administracinės veiklos organizavimas ir koordinavimas aukštesnysis ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

7. Maitinimo paslaugų administratorė Kristina Kurlianskienė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo organizavimas aukštesnysis ar specialusis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt;

 

8. Apskaitininkė Dalia Lapinskienė finansinės apskaitos bei išlaidų kontrolė vidurinis išsilavinimas ir (ar) finansų krypties profesinė kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
9. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Gedžiuvienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija  J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
10. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Juozapaitienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
11. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Diana Krampienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
12. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Karolina Kulikauskaitė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
13. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Liaudanskienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
14. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Mičelienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
15. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Sankauskienė ikimokyklinio ugdymo programos ir priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
16. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Zita Skerstonienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
17. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Janina Šulskienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
18. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Elena Urniežienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
19. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Monika Andruškienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

20. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

21. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aurelija Gudaitienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt;

Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com 

22. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Jacėnienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

23. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Kontrimienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

24. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gitana Patkauskienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

25. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Timinskaitė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

26. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Točiginienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

27. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gabrielė Praspaliauskaitė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

28. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Reda Ginelevičienė priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

 

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
29. Logopedė metodininkė / priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ligita Petkuvienė specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų;

 

priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

 

aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo ar defektologo kvalifikacija;

 

išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

30. Specialioji pedagogė / logopedė Jurgita Pranckevičiūtė-Balčiūnienė  

pagalbos teikimas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

 

specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų

 

aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo (oligofrenopedagogo) profesinė kvalifikacija;

aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo ar defektologo kvalifikacija

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt;

Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com 

31. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė Asta Želionienė priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

32. Vyresnioji logopedė Justina Tušienė specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo ar defektologo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
33. Meninio ugdymo mokytojas meninės veiklos organizavimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir muzikos mokytojo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt;

Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com 

34. Socialinė pedagogė Milda Didaronkienė socialinės pedagoginės pagalbos teikimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir socialinio pedagogo kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
35. Socialinė pedagogė Jovita Mančienė socialinės pedagoginės pagalbos teikimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir socialinio pedagogo kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

36. Judesio korekcijos specialistė Kristina Martūzė judesio ir padėties korekcija išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir kūno kultūros mokslų studijų srities ar sričiai prilyginamas išsilavinimas  J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt;

Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com 

37. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irma Civienė ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

38. Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai Rita Jocienė pagalbos, ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo (si) procese turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo (si) poreikių vaikams, teikimas vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

39. Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai Raimonda Vaišvilaitė pagalbos, ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo (si) procese turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo (si) poreikių vaikams, teikimas vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

40. Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai Irena Vilčinskytė pagalbos, ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo (si) procese turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo (si) poreikių vaikams, teikimas vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
41. Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai Dovilė Tamašauskienė pagalbos, ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo (si) procese turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo (si) poreikių vaikams, teikimas vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

42. Mokytojo padėjėja Alma Astrauskienė grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas. vidurinis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
43. Mokytojo padėjėja Miglė Ašmontaitė

(vaiko priežiūros atostogose)

grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
44. Mokytojo padėjėja Raimonda Daunorienė grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
45. Mokytojo padėjėja Svetlana Medvedeva grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
46. Mokytojo padėjėja Jūratė Petrauskienė grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
47. Mokytojo padėjėja Danutė Pundienė grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
48. Mokytojo padėjėja Orinta Sukarevičė grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
49. Mokytojo padėjėja  Dalia Bekeravičienė grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

50. Mokytojo padėjėja Adelė Daubarienė grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

51. Mokytojo padėjėja Inga Milašienė grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

52. Mokytojo padėjėja Kristina Petrauskienė grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

53. Mokytojo padėjėja Skaistė Stapušaitienė grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

54. Mokytojo padėjėja Jūratė Valinčienė grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas vidurinis išsilavinimas Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

55. Virėja Roberta Šilimė maisto patiekalų gaminimas vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
56.  Virėja  Silva Žideikaitė maisto patiekalų gaminimas vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
57. Virėja Roma Mingailienė maisto patiekalų gaminimas vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

58. Virėja Birutė Žemlauskienė maisto patiekalų gaminimas vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

59. Valytoja Sigita Širvaitytė patalpų valymas profesinė kvalifikacija nebūtina J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
60. Valytoja Nijolė Jankauskienė patalpų valymas profesinė kvalifikacija nebūtina Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

61. Darbininkas Vytautas Donskis remonto darbų vykdymas profesinė kvalifikacija nebūtina J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
62.  Darbininkas Gintautas Civas remonto darbų vykdymas profesinė kvalifikacija nebūtina Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

63. Kiemsargis kiemo teritorijos tvarkymas profesinė kvalifikacija nebūtina J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai, (8 41)  54 52 69, +370 673 844 34, sigute.darzelis@splius.lt
64. Kiemsargis Sigitas Balsevičius kiemo teritorijos tvarkymas profesinė kvalifikacija nebūtina Spindulio g. 7, 76163 Šiauliai, (8 41)  54 52 76,

+370 683 17 533, sigute.darzelis1@gmail.com

 

Informacija atnaujinta — 2024 m. liepos 2 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS