Darbuotojai

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS, KONTAKTINĖ INFORMACIJA, ATLEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Eil. Nr.  Pareigos  Vardas, pavardė Atliekamos funkcijos Specialieji reikalavimai  Telefonas, el. paštas
1. Direktorė Eglė Ivanauskaitė-Rimšė Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas Aukštasis koleginis išsilavinimas (8 41)  54 52 69, +370 645 92 277,

egle.ivanauskaite-rimse@sigute.mir.lt

2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Ingrida Povilaitienė  Ugdymo programų vykdymas ir metodinės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, ingrida.povilaitiene@sigute.mir.lt
3. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Gedžiuvienė Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, giedre.gedziuviene@sigute.mir.lt
4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Reda Ginelevičienė Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, reda.gineleviciene@sigute.mir.lt
5. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Juozapaitienė  Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, laima.juozapaitiene@sigute.mir.lt
6. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Diana Krampienė  Ikimokyklinio ugdymo programos ir priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, diana.krampiene@sigute.mir.lt
7. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Karolina Kulikauskaitė Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, karolina.kulikauskaite@sigute.mir.lt
8. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Liaudanskienė Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, asta.liaudanskiene@sigute.mir.lt
9. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Mičelienė  Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, asta.miceliene@sigute.mir.lt
10. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Sankauskienė Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, sigita.sankauskiene@sigute.mirt.lt
11. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Zita Skerstonienė  Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, zita.skerstoniene@sigute.mir.lt
12. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Janina Šulskienė  Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, janina.sulskiene@sigute.mir.lt
13. Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Elena Urniežienė  Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, elena.urnieziene@sigute.mir.lt
14. Meninio ugdymo mokytoja Nida Jašinskienė  Meninės veiklos organizavimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir muzikos mokytojo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, nida.jasinskiene@sigute.mir.lt
15. Logopedė Justina Tušienė Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo ar defektologo kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, justina.tusiene@sigute.mir.lt
16. Socialinė pedagogė Milda Didaronkienė Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas  Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir socialinio pedagogo kvalifikacija (8 41)  54 52 69,+370 673 84 434,

 milda.didaronkiene@sigute.mir.lt

17. Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė Laura Simaškienė Ūkinės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, laura.simaskiene@sigute.mir.lt
18. Raštinės administratorė Rasma Lauciuvienė Dokumentų valdymas Aukštesnysis ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas
iki 1995 metų
(8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, rasma.lauciuviene@sigute.mir.lt
19. Maitinimo paslaugų administratorė Kristina Gedgaudienė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo organizavimas Aukštesnysis ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas
iki 1995 metų
(8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, kristina.gedgaudiene@sigute.mir.lt
20. Apskaitininkė Viktorija Berzinytė Finansinės apskaitos bei išlaidų kontrolė Vidurinis išsilavinimas ir (ar) finansų krypties profesinė kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, viktorija.berzinyte@sigute.mir.lt
21. Mokytojo padėjėja Irena Vilčinskytė Pagalbos, ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo(si) procese turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams, teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, irena.vilcinskyte@sigute.mir.lt
22. Auklėtojo padėjėja Alma Astrauskienė Grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, alma.astrauskiene@sigute.mir.lt
23. Auklėtojo padėjėja Miglė Ašmontaitė Grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, migle.asmontaite@sigute.mir.lt
24. Auklėtojo padėjėja Raimonda Daunorienė Grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, raimonda.daunoriene@sigute.mir.lt
25.  Auklėtojo padėjėja Svetlana Medvedeva Grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos auklėtojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, svetlana.medvedeva@sigute.mir.lt
26.  Auklėtojo padėjėja Jūratė Petrauskienė Grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, jurate.petrauskiene@sigute.mir.lt
27. Auklėtojo padėjėja Danutė Pundienė Grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, danute.pundiene@sigute.mir.lt
28. Auklėtojo padėjėja Orinta Sukarevičienė Grupių patalpų tvarkymas ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, orinta.sukareviciene@sigute.mir.lt
29. Virėja Roberta Šilimė Maisto patiekalų gaminimas Vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, roberta.silime@sigute.mir.lt
30. Virėja Silva Žideikaitė Maisto patiekalų gaminimas Vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, silva.zideikaite@sigute.mir.lt
31. Kiemsargis Kazimieras Aurila Kiemo teritorijos tvarkymas Profesinė kvalifikacija nebūtina (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, kazimieras.aurila@sigute.mir.lt
32.  Darbininkas  Vytautas Donskis Remonto darbų vykdymas Profesinė kvalifikacija nebūtina (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, vytautas.donskis@sigute.mir.lt
33.  Valytoja  Sigita Širvaitytė  Patalpų valymas Profesinė kvalifikacija nebūtina (8 41)  54 52 69, +370 673 84 434, sigita.sirvaityte@sigute.mir.lt
Informacija atnaujinta — 2023 m. birželio 1 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS