Administracija

Direktorė

3

Renata Jonaitienė

Aukštasis išsilavinimas, II-oji vadybinė kvalifikacija, ikimokyklinio auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Gyvenimo aprašymas

tel. 8 41  54 52 69, mob. 8 645 922 77

el. p. renata.jonaitiene@sigute.mir.lt

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

11

Ingrida Povilaitienė

Gyvenimo aprašymas

tel. 8 41  54 52 69, mob. 8 673 844 34

el. p. ingrida.povilaitiene@sigute.mir.lt

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

4

Virginija Dragūnienė

tel. 8 41  54 52 69, mob. 8 673 844 34

el. p. virginija.draguniene@sigute.mir.lt

 

Vyriausioji buhalterė

DSC05024

Dalė Jurevičienė

tel. 8 41  54 52 69, mob. 8 673 844 34

el. p. dale.jureviciene@sigute.mir.lt

Raštinės administratorė

6

Rasma Lauciuvienė

tel. 8 41  54 52 69, mob.  8 673 844 34

el. p. rasma.lauciuviene@sigute.mir.lt

MIR.LT   © 2017