Gauta parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams už finansinę paramą, už dėmesį, supratimą ir talkinimą įvairiuose darbuose, už tai, kad Jums nesvetimos mūsų problemos, kad Jūsų geranoriška finansinė parama padeda gražinti, gerinti ir modernizuoti ugdymo (si) aplinką. Mums visiems rūpi vaikų laimingos, saugios ir nerūpestingos vaikystės užtikrinimas.

 

Nuoširdžiai dėkojame:

MIR.LT   © 2017