PROJEKTAS „MONSTRIUKŲ GARSAI“

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ grupė „Bitutė“ nuo 2019 m. kovo 1 dienos dalyvauja ikimokyklinių ugdymo įstaigų sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymo projekte „Monstriukų garsai“. Projektas įgyvendinamas kartu su Panevėžio lopšeliu-darželiu „Sigutė“.

Projekto aktualumas

Kalbėti vaikai išmoksta bendraudami ir veikdami juos supančioje aplinkoje. Tinkama kalbai ugdyti aplinka – tai vaiko tėvai, pedagogai ir specialistai, dirbantys su vaiku. Pats reikšmingiausias ir tinkamiausias laikotarpis vaikų kalbai ugdyti yra ankstyvasis amžius, o sėkmingas kalbos plėtros pagrindas – bendravimo įgūdžių formavimas. Nuolat kintančios gyvenimo sąlygos, gyvenimo tempo greitėjimas lemia vaikų trumpalaikį dėmesį, skurdų žodyną, lėtą rišliosios kalbos plėtojimąsi, tarpusavio bendravimo įgūdžių stoką. Vienas iš pagrindinių ikimokyklinio ugdymo tikslų – padėti vaiko socializacijos, bendravimo pamatus bei brandinti vaiką mokyklai (gyvenimui), organizuojant ugdymo procesą patrauklų vaikams taikant inovacijas.
Projekto tikslas – vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymas, panaudojant įvairias ugdymo formas, ieškant alternatyvių ugdymo būdų.

Siektini rezultatai:

1. Suaugusieji sukurs kuo palankesnę aplinką bendrauti, kalbai ugdyti.
2. Vaikų kalba bus ugdoma natūraliai siejant kalbos raišką su kitomis raiškos formomis – vaizdu, garsu, forma, judesiu. Bus sudaromos tinkamos sąlygos kalbiniam vaikų aktyvumui.
3. Vyraus žaismės principas. Pedagogas sukurs sąlygas vaikų kalbiniams žaidimams ir kūrybinei kalbinei raiškai.
4. Pedagogo kalba bus pavyzdžiu ir modeliu, todėl ji bus aiški, taisyklinga, turtinga ir vaizdinga.
5. Pedagogas sistemingai ir kryptingai stebės ir vertins vaiko kalbos pokyčius ir pažangą, ir ją skatins (įvertins galutinį rezultatą).
6. Grupės pedagogai glaudžiai bendradarbiaus su kitais pedagogais.
7. Pedagogai įgis naujos patirties, žinių, gebėjimų.
8. Ugdytiniai įgis įdomios kalbinės, bendravimo patirties.
9. Bus tęsiamos ir plėtojamos projekto veiklos, atsižvelgiant į vaikų amžių.

Projekto trukmė – 2019 m. kovo 1 d. – 2019 m. lapkričio 30 d.
Projektas skirtas 3–4 metų vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui.
Projekto partneriai – Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“.

Projekto metu vaikų veiklos bus filmuojamos ir fotografuojamos siekiant sukurti bendradarbiavimą su Panevėžio lopšeliu-darželiu „Sigutė“. Projekto dalyviai viešins savo gerąją darbo patirtį projekto vykdymo metu tik įstaigų internetinių svetainių puslapiuose. Tikimės tėvų dalyvavimo projekte „Monstriukų garsai“.

Projekto iniciatorės ir koordinatorės – auklėtoja Žavinta Gorytė, logopedė Kristina Zelbienė.

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Renata Jonaitienė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS