Projektas „Jei žemaitis užsispirs, tai į debesį įspirs“

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ grupės „Boružėlė“ ir „Drugelis“ nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. birželio 1 d. vykdo projektą „Jei žemaitis užsispirs, tai į debesį įspirs“. Projektas skirtas 2019 metais paskelbtiems Žemaitijos metams paminėti. Projektas įgyvendinamas kartu su Palangos lopšeliu-darželiu „Sigutė“.

PROBLEMOS AKTUALUMAS: Lietuva – mūsų Tėvynė. Mums svarbu žinoti, kodėl Lietuva suskirstyta regionais. Vaikai turi mažai žinių apie savo kraštą, nesidomi tautosaka, nežino tarmių.

TIKSLAS. Bendradarbiauti su Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ bendraamžiais, sudominti tautosaka, pažinti tarmiškąjį kalbos lobyną.

UŽDAVINIAI:

  • Suteikti žinių apie Žemaitijos kraštą.
  • Pagilinti žinias tarmių kvalifikacijos srityje.
  • Skatinti vaikus pažinti ir gerbti savo kraštą, jo gyvąsias vertybes.
  • Įsijungti į tarmiškai šnekančiųjų ratą.

PROJEKTO DALYVIAI: Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ ir Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai, pedagogai.

SOCIALINIAI PARTNERIAI: Ugdytinių tėvai.

LAUKIAMI REZULTATAI:

  • Vaikai susidraugaus su kito miesto bendraamžiais;
  • žinos tarmiškų žodžių, pasakų, mokės tautosakos kūrinėlių;
  • įgis žinių apie Žemaitijos kraštą ir jo tarmes.

Projekto metu vaikų veiklos bus filmuojamos ir fotografuojamos siekiant sukurti bendradarbiavimą su Palangos lopšeliu-darželiu „Sigutė“. Projekto dalyviai viešins savo gerąją darbo patirtį projekto vykdymo metu tik įstaigų internetinių svetainių puslapiuose. Vyks bendravimas per Skypę programą.

Vaikų, tarmiškai atliekamo kūrinio, parengimas projekto užbaigimui ir jo įrašymas į diskelį (pasikeitimas diskeliais).

Projekto iniciatorės ir koordinatorės – auklėtojos Reda Ginelevičienė ir JaninaŠulskienė.

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Renata Jonaitienė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS