Parama

Gerbiami tėveliai, 

lopšelio-darželio „Sigutė“ pagrindinis tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo teikimą, kurti šiuolaikinę ugdymo aplinką atsižvelgiant į ugdytinių ir jų tėvelių poreikius, finansines įstaigos galimybes.

2021–2022 mokslo metais prioritetinis tikslas, kuriant edukacines aplinkas:

STEAM laboratorijos, lauko edukacinių zonų turtinimui, kūrimui, projektinei veiklai ir kt.

Per 2020 metus įstaiga gavo paramą 1,2% GPM pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą – 1013,56 Eur.

 

Lopšelis-darželis „Sigutė“ yra labai dėkingas savo bendruomenei už kasmet skiriamą paramą, pagalbą ir idėjas veiklos tobulinimui bei jaučia atsakomybę už racionalų paramos lėšų panaudojimą.

Paramos sąskaitoje 2020-12-31 buvo 2 330,50 Eur likutis.

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Renata Jonaitienė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS