Mokymai Šiaulių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų logopedams

2024 m. kovo 19 d. vyko Šiaulių miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro ir lopšelio-darželio „Žilvitis“ inicijuotos ilgalaikės programos „LOGOPEDO VEIKLOS PRIORITETAI ĮTRAUKIOJO UGDYMO KONTEKSTE” pirmos dienos mokymai „Logopedo pagalbos tobulinimas, orientuojantis į įtraukųjį ugdymą“. 

Jų metu Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis” logopedė G. Musteikienė pristatė mokymų tikslus, kalbėjo apie autizmo sutrikimą turinčių asmenų diagnostinius požymius, svarbiausius ikimokyklinio amžiaus vaikų įtraukiojo ugdymo aspektus, kai vaiko raidos sutrikimai, pasireiškia kokybiniais socialinio bendravimo, komunikacijos ir elgesio sutrikimais. Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė” logopedė J. Tušienė atkreipė dėmesį, kad įtraukusis ugdymas, tai procesas kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę bei remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi. Ji pristatė aplinkų, dienotvarkės, veiklų metodus, būdus ir galimybes, papildomo vizualinio struktūravimo strategijas. Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” logopedė V. Pleikienė ir Šiaulių „Rasos” progimnazijos ikimokyklinio skyriaus logopedė M. Rovė pristatė paveikslėlius bei simbolius, veiklų struktūravimo sekas ir kvietė dalyvius diskusijai. 

Mokymų dalyviai aktyviai dalijosi patirtimis apie tai, kad keičiasi logopedo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste, siekiant į ugdymo procesą įtraukti vaiko tėvus ir kitus ugdyme dalyvaujančius asmenis. Daug kalbėta apie aplinkų pritaikymo galimybes, veiklų ir papildomo vizualinio struktūravimo metodus ir priemones. Dalyviai grupėse ir bendrai atliko užduotis, įtvirtindami žinias bei gebėjimus.

Logopedė Justina Tušienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS