Laisva mokytojo darbo vieta

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“, 190525130

Darbo pobūdis; ikimokyklinis vaikų ugdymas.

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2023-06-07

Galioja iki 2023-06-21 

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas: aukštasis

Profesija: Lopšelio-darželio mokytojas

Mokymo / studijų programa: Ikimokyklinis ugdymas

Kvalifikacinė kategorija: Pedagogas

Papildomi sugebėjimai / Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo mokytojui:

 1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų krypties programų ir turėti pedagogo kvalifikaciją.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
 3. Mokėti naudotis IKT ir jas valdyti (kompiuterinis raštingumas);
 4. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu kaip

B1 kalbos mokėjimo lygiu.

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

DARBO UŽMOKESTIS: nuo 1994 eur. per  mėnesį neatskaičius mokesčių.

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį.

Kitos apmokėjimo sąlygos: mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio darbo stažą nuo 1620 Eur. per  mėnesį neatskaičius mokesčių.

DARBO SUTARTIS:

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Įdarbinama: 2024-09-01

Konkurso/ atrankos data: 2024-07-15 d. 10.00 val.

Konkursui reikalinga pateikti dokumentai:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 • pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje gali pateikti studentas, studijuojantis pagal pirmos pakopos pedagogikos krypties studijų programą arba pagal pedagoginių profesinių studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija ir pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną.

Dokumentai pateikiami iki 2024-06-21  d. 17 val.

DARBO LAIKAS: grafikas

Per savaitę: 36 val.

Komentaras: galima įsidarbinti anksčiau.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės: nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas: Lopšelis-darželis ,,Sigutė“, Spindulio g. 7, LT-76022, Šiauliai

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Eugenija Vaičaitytė

Telefonas: 8~41(545276 arba 8~41(545269)

Kontakto tipas: darbo

El. Paštas: sigute.darzelis@splius.lt

Pageidavimus pateikti: asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS