Direktorės Renatos Jonaitienės 2019 metų veiklos ataskaita

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279, 10 ir 14 punktais, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ direktorės Renatos Jonaitienės 2019 metų veiklos ataskaita (toliau – ataskaita) skelbiama viešai internetinėje svetainėje www.sigute.mir.lt ir pateikiama svarstyti bendruomenei ir Lopšelio-darželio tarybai.

Bendruomenė per 10 dienų (iki 2020-01-30) nuo ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Lopšelio-darželio tarybai.

Pasiūlymus galite siųsti Lopšelio-darželio tarybos sekretorei Janinai Šulskienei el. p. j.sulske@gmail.com.

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ direktorės Renatos Jonaitienės 2019 metų veiklos ataskaita

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS