Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus atrankos komisijos sudėties

Pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punktą skelbiame Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus atrankos komisijos sudėtį:

pirmininkė – Edita Minkuvienė, Švietimo skyriaus vedėja, konkurso organizatoriaus atstovė;

nariai:

Giedrius Danyla, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ tėvų atstovas;

Saulius Matuzevičius, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ tėvų atstovas;

Kristina Zelbienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ pedagogų atstovė;

Juozas Varkulevičius, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ socialinio partnerio Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos atstovas;

Audrė Urbienė, Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus atstovė;

Jurga Zacharkienė, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė.

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS