,, Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste” tęstiniai  II modulio mokymai „Logopedo pagalbos tobulinimas, orientuojantis į įtraukųjį ugdymą”.

2024-04-02 Šiaulių lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko ilgalaikės  kvalifikacijos tobulinimo programos,, Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste” tęstiniai  II modulio mokymai „Logopedo pagalbos tobulinimas, orientuojantis į įtraukųjį ugdymą”.

Lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ direktorė A. Gendvilienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Poškuvienė pasveikino dalyvius ir pasidžiaugė logopedų siekiu įveikti įtraukiojo ugdymo iššūkius.

Programos rengėjos J. Tušienė , G. Musteikienė,  M. Rovė ir V. Pleikienė kalbėjo apie individualios pagalbos plano vaikams, kuriems nustatyti ne tik kalbėjimo, kalbos ar komunikacijos sutrikimai, bet ir negalė dėl įvairiapusio raidos ar kitų sutrikimų, rengimą ir jo įgyvendinimą. G. Musteikienė atkreipė dėmesį, kad autizmo sutrikimą turinčių vaikų poreikiai labai skiriasi, o raidos sutrikimai, pasireiškia kokybiniais socialinio bendravimo, komunikacijos ir elgesio sutrikimais. Vienas ryškiausių vaikų su autizmo spektro sutrikimais verbalinio bendravimo sunkumų – negebėjimas pritaikyti kalbos socialiniam kontekstui.  J. Tušienė atskleidė fizinės aplinkos pritaikymo aspektus, vizualines užuominas, kurios mažina šių vaikų nerimą ir nepasitenkinimą, padeda sukurti prieinamą ir saugią aplinką. M. Rovė ir V. Pleikienė kalbėjo apie simbolius, jų panaudojimo galimybės vaikams komunikuoti, struktūruoti aplinkas, organizuoti veiklas.

Dalyviai grupėse aktyviai rengė Individualų pagalbos planą, aptarė logopedo veiklos konkrečius tikslus bei pamatuojamus uždavinius. Pranešėjos pakvietė diskusijai apie mokomų socialinių ir komunikacinių įgūdžių generalizaciją, t. y. sudaromą galimybę vaikui perkelti išmoktus įgūdžius į kitas aplinkas, situacijas, su kitais žmonėmis, apie šių vaikų sensorinę integraciją.

Logopedai kalbėjo apie tai, kaip logopedo pagalbą padaryti ne tik prieinamą, bet ir veiksmingą kiekvienam darželio ugdytiniui.

Šiaulių lopšelio–darželio „Sigutė“ logopedė

Justina Tušienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS