Vykdomos programos

Ikimokyklinio ugdymo programa “Vaikystės sodas”

Tikslas 

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijos kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, taip pat ir etnines, socialinius, pažintinius poreikius.


Uždaviniai:

 

Ugdymo modelis „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“ 

 
Diegiant ugdymo modelį „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“ ugdytiniai, bendraudami su kitu pedagogu, kurių kiekvienas taiko skirtingus ugdymo metodus, veiklas, turi galimybę greičiau įgyti socialinę patirtį, spręsti pažintines problemas, pasirinkti informacijos šaltinius, organizuoti savo veiklą, bendrauti su bendraamžiais. Kompetencijų centrų veiklos organizuojamos vieną kartą savaitėje pagal sudarytą grafiką. Informacija apie kompetencijos centrų veiklą  patalpinama grupių skelbimų lentose. Kompetencijų centrų veiklas organizuoja: grupė “Žiogelis” – meninės kompetencijos (dailės) centras, grupė “Boružėlė” – komunikavimo kompetencijos centras, grupė “Bitutė” – socialinės kompetencijos centras, grupė “Drugelis” – sveikatos saugojimo kompetencijos centras, aktų salė – meninės kompetencijos (muzikos) centras. Pažinimo kompetencijos  centrų veiklos organizuojamos kiekvieną penktadienį visose grupėse.     

        

Goethe’s instituto projektas “Vokiečių kalba su Hans Hase  priešmokykliniame ugdyme”

Vykdomas priešmokyklinio ugdymo grupėje „Žiogelis“ 2016 m. spalio – 2017 m. gegužės mėn. Veiklas organizuoja Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ auklėtojos Vitalija Donskienė ir Asta Mičelienė.  

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Tarptautinės programos „Zipio draugai“, skirtos 5–7 m. vaikams, tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų.

 

Nacionalinė programa “Sveikatiada” 

 Nuo 2016 m. spalio 1 d. dalyvaujame nacionalinėje programoje “Sveikatiada”. Internetinė svetainė www.sveikatiada.lt.

 

2016 m.  lopšelis-darželis vykdo sveikatinimo projektą “Vaiko emocinės sveikatos puoselėjimas”.

 

Papildomojo ugdymo užsiėmimai:

MIR.LT   © 2017