Vykdomos programos

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės sodas“

Tikslas 

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijos kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, taip pat ir etnines, socialinius, pažintinius poreikius.


Uždaviniai:

 •  ugdyti vaiko kūrybiškumą, skatinti jo saviraišką, atskleidžianti save meno priemonėmis ir kitais būdais;
 •  garantuoti kokybiško specialiųjų vaikų ugdymą, pripažįstant jų gebėjimus ir potencines galias;
 •  padėti įgyti bendravimo įgūdžius, skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, puoselėti individualumą;
 •  atsižvelgiant į vaiko poreikius, gebėjimus, galias bei tėvų lūkesčius, skatinti vaiką kaupti naują patirtį, tyrinėti, eksperimentuoti, išbandyti naujas veiklos formas, pažinimo kelius;
 • padėti vaikui išsaugoti ir gilinti ryšį su gimtuoju kraštu, puoselėjant Šiaulių krašto kultūros tradicijas, papročius, sudarant sąlygas ugdyti tautinės savimonės pradmenis;
 •  skatinti gebėjimą suprasti ir būti suprastam;
 •  garantuoti vaiko saugumą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įpročius ir įgūdžius;
 •  sudaryti sąlygas vaiko fiziniam ir socialiniam vystymuisi per pagrindinę jo amžiui būdingą veiklą – žaidimą;
 •  kurti partneriškus tėvų (globėjų) ir įstaigos bendruomenės santykius, įtraukti juos į darželio gyvenimą;
 • teikti kvalifikuotą metodinę pagalbą įvairiais vaikų auklėjimo klausimais. 

 

Ugdymo modelis „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“ 

 
Diegiant ugdymo modelį „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“ ugdytiniai, bendraudami su kitu pedagogu, kurių kiekvienas taiko skirtingus ugdymo metodus, veiklas, turi galimybę greičiau įgyti socialinę patirtį, spręsti pažintines problemas, pasirinkti informacijos šaltinius, organizuoti savo veiklą, bendrauti su bendraamžiais. Kompetencijų centrų veiklos organizuojamos vieną kartą savaitėje pagal sudarytą grafiką. Informacija apie kompetencijos centrų veiklą  patalpinama grupių skelbimų lentose. Kompetencijų centrų veiklas organizuoja: grupė „Žiogelis“ – meninės kompetencijos (dailės) centras, grupė „Boružėlė“ – komunikavimo kompetencijos centras, grupė „Bitutė“ – socialinės kompetencijos centras, grupė „Drugelis“ – sveikatos saugojimo kompetencijos centras, aktų salė – meninės kompetencijos (muzikos) centras. Pažinimo kompetencijos  centrų veiklos organizuojamos kiekvieną penktadienį visose grupėse.     

        

Goethe’s instituto projektas „Vokiečių kalba su Hans Hase  priešmokykliniame ugdyme“

Vykdomas priešmokyklinio ugdymo grupėje „Žiogelis“ 2016 m. spalio – 2017 m. gegužės mėn. Veiklas organizuoja Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ auklėtojos Vitalija Donskienė ir Asta Mičelienė.  

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Tarptautinės programos „Zipio draugai“, skirtos 5–7 m. vaikams, tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų.

 

Nacionalinė programa „Sveikatiada“ 

 Nuo 2016 m. spalio 1 d. dalyvaujame nacionalinėje programoje „Sveikatiada“. Internetinė svetainė www.sveikatiada.lt.

 

2016 m.  lopšelis-darželis vykdo sveikatinimo projektą „Vaiko emocinės sveikatos puoselėjimas“.

 

Papildomojo ugdymo užsiėmimai:

 •  Neformaliojo ugdymo mokytoja Nida Jašinskienė vykdo popietinį projektą „Laiptai į muzikos šalį“. Jo metu organizuojamos judesio, pasakų ir muzikos klausymo terapijos,  muzikiniai-logopediniai užsiėmimai.
 •  Budinčios grupės auklėtoja Diana Krampienė nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. vykdo programą-projektą „Žaidimai moko“.
Informacija atnaujinta — spalio 10, 2016 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Renata Jonaitienė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8~41) 54 52 69
Mob. (8~673) 84434
El.p. sigute.darzelis@splius.lt

2018 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS