Viešieji pirkimai

Betoninės pakylos padengimo gumine danga darbų pirkimo sutartis, UAB SPD armada
Objektų stebėjimo ir reagavimo sutartis Nr. 3330 2, UAB Šiaulių sauga
Elektros ūkio priežiūros sutartis Nr. SUT-2017-169
Pagrindinė sutartis CPO36446, Arvedas, UAB
Pagrindinė sutartis Nr. CPO098052 1493, Imlitex UAB
Pastato inžinerinių sistemų priežiūros sutartis Nr. APT1704031, UAB Kalistara
2017 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas
Programinės produkcijos parengimo ir įdiegimo sutartis Nr. 2017-06, UAB Progra
Paslaugų teikimo sutartis, UAB Verslo Aljansas
Sutartis Nr. 022, UAB Kompiuterių linija
Paslaugų teikimo sutartis Nr. 137, UAB Kompiuterizuoti sprendimai
Pieno produktų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 986, AB Žemaitijos pienas
Pagrindinė sutartis Nr. CPO94073, Švaros pasaulis, UAB
Pagrindinė sutartis CPO28695, Eurobiuras, UAB
Maisto produktų (mėsos) pirkimo-pardavimo sutartis, UAB Senoji eglė
Maisto produktų (daržovių) pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2016 12 22-2, UAB Vilguva
Kitų maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2016 12 22-1, UAB Vilguva
Skelbimas apie sudarytas maisto produktų pirkimo sutartis 2017 m.
Pagrindinė sutartis CPO27514, ARVEDAS, UAB
Mokymo paslaugų suteikimo sutartis, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras
Sutartis Nr. FSL0010, UAB FLEET UNION
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas, ADB Gjensidige
Sutartis dezinfekcijai ir deratizacijai
Mažos vertės mėsos produktų pirkimo sąlygos
Mažos vertės pirkimo (kitų maisto produktų) sąlygos
Mažos vertės pieno produktų pirkimo sąlygos
Mažos vertės daržovių pirkimo sąlygos
Skelbimas apie pradedamą pirkimą
Informacinių paslaugų teikimo sutartis

Edukacinės muzikinės programos sutartis

Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. SS16-051, UAB CHARLOT LT

ŠGP atliekų išvežimo sutartis, UAB Horeca sprendimai

Segmentinės tvoros įrengimo darbų pirkimo sutartis

Informacija apie Šiaulių ld Sigutė įvykdytus viešuosius pirkimus

Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 16-35, UAB Arkiete

Sutartis, UAB Thomas Philipps

Sutartis Nr. 18, UAB Kompiuterių linija

Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 19-16, UAB Gudragalvis

Pirkimo- pardavimo sutartis, UAB Nieko rimto

Pirkimo-pardavimo sutartis, UAB Evantus group

Sutartis Nr. S-1, UAB Blankų leidykla

Sutartis Nr. 16-340, UAB Jupojos statybinės medžiagos

2016 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

Maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis su AB Žemaitijos pienas

Maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB Vilguva

Maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB Grūstė

Maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB Mažeikių mėsinė

Skelbimas apie sudarytas maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

2015 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

2015 m. maisto produktų pirkimo planas

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

2015 m. supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (Negalioja. Dir. įsak. 2017-07-12 Nr. V-95 (1.3))

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

2014 m. viešųjų pirkimų taisyklės (Negalioja nuo 2014-11-24. Dir. įsak. 2014-11-21 Nr. V-76)

Planuojamas 2014 metų viešųjų pirkimų planas

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

Pirkimų žurnalas

Viešųjų pirkimų taisyklės (Galioja nuo 2014-11-24. Dir. įsak. 2014-11-21 Nr. V-76)

Skelbimas apie pradedamą pirkimą (Pirkimas nutrauktas 2014-12-08 vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A-1616)

MIR.LT   © 2017