Siūlymai ir skundai

Tėvų (globėjų) teisės:

Tėvų (globėjų) pareigos:

Skundų pateikimo tvarka
Skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui ir išnagrinėjami per 10 dienų.
Skundai taip pat gali buti pateikti elektroniniu paštu sigute.darzelis@splius.lt . Skundo turinys yra konfidencialus.

Demesio: Jei norite gauti atsakymą, teksto gale būtinai nurodykite savo namų arba el. pašto adresą!


Skundo forma

 

MIR.LT   © 2017