Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugos”.

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo pakeitimas, 2016 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-61

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo pakeitimas, 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T-349

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T-278)

Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015-12-28 sprendimo Nr. T-348 redakcija)

Lankymosi lopšelyje-darželyje tvarka pateikiant prašymus dėl priėmimo

Prasymas dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje

Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma

MIR.LT   © 2017