Planavimo dokumentai

Šiaulių lopšelio-darželio Sigutė 2017 metų veiklos planas

2017-2019 strateginis veiklos planas

Šiaulių lopšelio-darželio Sigutė švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos Nr. 08 2017-2019 metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė

Finansavimo šaltinių suvestinė

 

Šiaulių lopšelio-darželio Sigutė 2016 metų veiklos planas

Šiaulių lopšelio-darželio Sigutė 2016-2018 metų strateginis veiklos planas

Šiaulių ld Sigutė 2016-2018 metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė

Programos finansavimo šaltinių suvestinė

 

2015-2017 metų strateginis veiklos planas

Šiaulių ld Sigutė 2015-2017 metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė (litais)

Programos finansavimo šaltinių suvestinė (litais)

Šiaulių ld Sigutė 2015-2017 metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė (Eur)

Programos finansavimo šaltinių suvestinė (Eur)

 

2014-2016 metų strateginis veiklos planas

2013-2016 m. ld Sigutė švietimo prieinamumo ir kokybės tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių išlaidų suvestinė

Programos finansavimo šaltinių suvestinė

MIR.LT   © 2017