Pareigybių sąrašas ir pareigybių aprašymai

Šiaulių lopšelio-darželio Sigutė pareigybių sąrašas (Šiaulių lopšelio-darželio Sigutė direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-27 (1.3))

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas (Šiaulių ld Sigutė direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-33 redakcija)

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas (Šiaulių ld Sigutė direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-33 redakcija)

Raštinės (archyvo) vedėjo pareigybės aprašymas (Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-6)

Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

MIR.LT   © 2017