Laisvos darbo vietos

Šiuo  metu laisvų darbo vietų nėra.

 

Prašymo leisti dalyvauti atrankoje forma

 

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1680

MIR.LT   © 2017