Laisvos darbo vietos

Laisva darbo vieta 2017-07-31

 

Prašymo leisti dalyvauti atrankoje forma

 

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1680

MIR.LT   © 2017