Ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2017 metų atlyginimų vidurkiai

Informacija apie darbo užmokestį III ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį II ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį I ketvirtis

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2016 m. atlyginimų vidurkiai

Informacija apie darbo užmokestį 2016 metais

Informacija apie darbo užmokestį III ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį II ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį I ketvirtis

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2015 m. atlyginimų vidurkiai

Informacija apie darbo užmokestį 2015 metais

Informacija apie darbo užmokestį III ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį II ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį I ketvirtis

 

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2014 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2014 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 

Finansinės sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2014 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2014 m. atlyginimų vidurkiai

Informacija apie darbo užmokestį 2014 metais

Informacija apie darbo užmokestį III ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį II ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį I ketvirtis

 

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2013 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatu ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2013 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

2013 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas


2013 m. atlyginimų vidurkiai

Informacija apie darbo užmokestį 2013 metais

Informacija apie darbo užmokestį III ketv.
Informacija apie darbo užmokestį II ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį I ketvirtis

 

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2012 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita 
Veiklos rezultatų ataskaita 
Aiškinamasis raštas 

 

2012 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas 

 

2012 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

 

2012 m. atlyginimų vidurkiai
Informacija apie darbo užmokestį 2012 metais

Informacija apie darbo užmokestį III ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie darbo užmokestį I ketvirtis 


2011 m. 
atskaitomybės ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
2011 m. informacija pagal veiklos segmentus
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Pinigų srautų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Kitos pajamos
Finansavimo sumų likučiai
Aiškinamasis raštas

Informacija apie darbo užmokestį 2011 m.

 

2011 m. I ketv. ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

 

2011 m. III ketv. ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas.

 

2011 m. pusmečio ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. birželio 30 d. duomenis.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita.
Aiškinamasis raštas.

 

Vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (2007-06-26 Nr. X-1212) 33 straipsnio 1 dalimi skelbiame viešojo sektoriaus subjekto (Šiaulių lopšelio-darželio “Sigutė”) ataskaitų rinkinius.


Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2010-09-30 duomenis).
Finansinės būklės ataskaita (pagal 2010-09-30 duomenis).
Aiškinamasis raštas

 

2010 m. atskaitomybės ataskaitų rinkinys
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;
Finansavimo sumų likučiai;
Grynojo turto pokyčių ataskaita;
2010 m. informacija pagal veiklos segmentus;
Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta;
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus;
Kitos pajamos;
Finansinės būklės ataskaita (2010-12-31 duomenimis);
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas;
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas;
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas;
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;
Pinigų srautų ataskaita (2010-12-31 duomenimis);
Veiklos rezultatų ataskaita (2010-12-31 duomenimis).

MIR.LT   © 2017